I Ponencies 2014 FILM DE DANSA.pdf

II Ponencies 2015 FLM DE DANSA.pdf

 III Ponencia 2016 FILM DE DANSA I LGTB.pdf


IV Ponencia 2017 FILM DE DANSA ILGTB.pdf